TRENING OG TEKNISK ASSISTANSE, EUROMAC 2 STÅR VED DIN SIDE GJENNOM HELE PROSJEKTET

EUROMAC 2 gir alle sine kunder, enkeltpersoner og fagfolk, opplæringsløsninger og personlig støtte.

bureau-etudes-euromac2

VÅR FORSKNINGAVDELING

 • Gratis befaring av ditt byggeprosjekt
 • Prosjektgranskning
 • Anbefalinger for optimalisering av råbygg
 • Anbefalinger for å unngå kuldebroer

 


VÅR BRUKERSTØTTE

 • Råd fra fagfolk i alle faser av ditt byggeprosjekt
 • Gratis teknisk opplæring
 • Personlig støtte på stedet

Trening-og-teknisk-assistanse-Euromac2-Selvfølgelig

For å lette konstruksjonsarbeidet gir EUROMAC 2 brukerstøtte og omfattende teknisk dokumentasjon:

 • Tilkobling til vann og avløp, og elektrisk
 • Forbindelse med gulvbord, tak, åpninger
 • Montering av persienner
 • Lufttetthet av taket